За хората, които искат да установят бизнеса си с партньори от немскоговорящите страни, знанието за немския език е голямо предимство. Това ще Ви позволи да се откажете от преводач при преговорите, да решите важните проблеми сами, както и да сте наясно с всичките си партньорски отношения. Или може би се интересувате от независима кариера и в бъдеще искате да развивате собствен бизнес или да си намерите добре платена работа в международна компания ?

Ако отговорът на поне един от тези въпроси звучи „ДА“, тогава Вие имате нужда от бизнес немски.
Обучението по бизнес немски е комбинация от общи и теми за професионални дейности. Основата на обучението е типична за всички сфери на дейност: провеждане на телефонни разговори, организиране на срещи, поръчване на стоки и услуги, формулиране на търговски оферти, бизнес пътувания, бизнес етикет и др. Обучението се провежда по учебната система „Unternehmen Deutsch“, която е напълно съвместима с Общата европейска езикова рамка и е одобрена от МОН. Системата се състои от следните нива: ниво 1 – покрива А1 и А2 ниво 2 – покрива B1 и B2.

След края на обучението Вие ще бъдете готови да решава сложни казуси на немски език, ориентирани към успеха на бизнеса, без да се страхувате да постигнете така желаните си цели.

•   Обучението по бизнес немски при всичките му нива се провежда по съобразени с европейската езикова рамка системи.
•   Провежда се входящ тест за нивото на езика.
•   За всеки ученик се подбира най-подходящата учебна система, съобразена с неговите възможности и цели.
•   След преминаването на двете нива, Вие ще сте подготвени за успешното полагане на изпита “Zertifikat Deutsch für den Beruf”.
•   Цена: 20 лв. за 60 мин.