Всеки, който желае да изучава немски език, има причини за това – някой иска да отиде да живее в Германия, за други езика отваря добри кариерни възможности или просто владеенето на още един език, Ви доставя лично удоволствие. Без значение каква е причината, немският език отваря вратите към един свят на страни, които процъфтяват и предлагат добри възможности за развитие в професията, бизнеса и образованието. Всъщност само в Германия 82,5 милиона души говорят този език. Освен това майчиният език е не само в Германия, но и в Австрия, Люксембург, Швейцария и Лихтенщайн. Германия също така е икономическият център на Европейския съюз, който предлага добри възможности за правене на бизнес. Предприятията в тази страна имат своите клонове във всички страни от Европейския съюз, както и в страните от Източна Европа. Германия е истински рай и за студентите и за кандидатите, които познават немския език, вратите на почти всички университети в тази страна са отворени. Познаването на немския език е предимство не само за записване в институция за висше образование, но и за наемане на работа.

Нашият индивидуален подход и обучение, съвместно с висококвалифицираните ни преподаватели, насърчават развитието и реализацията на всеки наш ученик и гарантират придобитата необходима квалификация.

В крайна сметка Вашият успех в овладяването на чужд език е наша основна задача!

Предимства на индивидуалните уроци на немски език:

• Индивидуалното обучение позволява на учителя да съсредоточи цялото си внимание върху ученика и върху качественото представяне на материала.
• Индивидуалното обучение по немски език е подходящо за всички възрасти с начално, средно и напреднало ниво на езикови умения.
•  Редовните разговори с учителя, подобряват уменията за общуване на чужд език и помогнат на ученика да се отърве от усещането за стягане и притеснение.
• Ние можем да Ви предложим индивидуални програми за обучение в съответствие с Вашата цел за изучаване на езика.
• Чрез индивидуалното обучение Вие можете да се подготвите за международни изпити за владеене на немски език или да усвоите специализирания речник, използван в областта на Вашата професионална дейност.
•  Индивидуално обучение включва редовна оценка на ученика с нивото на знания и анализ на свършената до момента работа.
• Индивидуалното обучение се провежда в удобно за Вас място.
• Винаги имате възможност на свой собствен индивидуален график, в удобни за Вас часове.

Нека Ви представим Вашите преподаватели:

МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА
Мария Людмилова е на 35год, от София. Учила в Германия, гр. Бон. Завършва средното си образование в Средно училище при Посолството на Руската Федерация в Р.България, гр. София през 1998. Паралелно завършва 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, гр. София.
Продължава образованието си в Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“, специалност „Немска филология“. През 2004год. завършва специалност „Немска Филология“ с професионална квалификация „ Учител по немски език и литература“.
Преподавателската си кариера започва през 2004год. в Професионална Гимназия по Екология и Биотехнологии „Проф. д-р. Асен Златаров“, гр. София. Работила е като преподавател в СМГ „Паисий Хилендарски“ , 73 СОУ „Вл. Граматик“, ЧСОУ „Евростар“.