Индивидуалното обучение несъмнено е най-ефективният начин да учите немски език. Заедно с висококвалифицираните ни учители, където вниманието на учителя е фокусирано само и единствено върху Вас и най-новите учебни материали, Вие бързо ще постигнете желаните резултати! Към всеки наш ученик подхождаме индивидуално, като обучението е съобразено с неговите нужди, време и възможности. Обучението, което провеждаме е подходящо за всички възрасти с всяко ниво на владеене на езика – от начинаещи до напреднали. В началото на обучението, всеки ще преминете тест, според който ще се установи нивото на владеене на езика.

•  Обучението по немски език при всичките му нива се провежда по съобразени с европейската езикова рамка системи.
•  Провежда се входящ тест за нивото на езика.
•  За всеки ученик се подбира най-подходящата учебна система, съобразена с неговите възможности и цели.
•  Искате собствен ритъм на изучаване на езика с квалифициран преподавател – ние предлагаме гъвкава схема на обучение съобразена с Вашите нужди, цели и свободно време.
•  Цена: 20 лв. за 60 мин.

 

В КРАЯ НА НИВАТА ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ……

НАЧИНАЕЩИ – нива А1 и А2
Тези нива са насочени към хора с минимални или никакви познания по немски език, желаещи да получат начални знания по граматика, произношение, да обогатят речниковия си запас от думи и да провеждат елементарни разговори.

НАПРЕДНАЛИ – нива B1 и B2
Тези нива имат за цел да доразвият придобитите до момента знания и умения по немски език, да Ви даде увереност да боравите с езика (писмено и говоримо), активно да участвате в разговори и дискусии.

ВИСОКО НИВО – нива C1 и С2
Вие вече може доста добре да боравите с езика, но това не Ви е достатъчно! Искате да бъдете перфектни и за Вас езика да няма граници!