За онези, които говорят немски, много неща стават по-лесни. Както в ежедневието, така и на работното място, езиковите умения допринасят за по-добрата комуникация. Добрият немски увеличава шансовете Ви да си намерите работа и да работите за по-добра кариера. Успехът на лекарите в немските болници и частни практики се основава на комуникацията с пациенти, колеги и познаването на специализирания език. Обучението се провежда по системата „Deutschfür Ärztinenund Ärzte“, като покрива нивата от А2 до B2 включително и подготвя лекарите за една успешна комуникация с пациенти и колеги и познаването на специализирания език.

Обучението е предназначено, както за вече практикуващи лекари, така и за студенти по медицина, които имат намерението след завършването си да работят в Германия! Сред темите на уроците са: първият работен ден, профилактика на болки в тялото, хранене, документация преди и след операция, медикаменти. Ще се запознаете със системата на здравеопазването в Германия. Ще тренирате конкретни ситуации от медицинската практика.

•  Обучението по немски език за лекари и медицински персонал при всичките му нива се провежда по съобразени с европейската езикова рамка системи.
•  Провежда се входящ тест за нивото на езика.
•  За всеки ученик се подбира най-подходящата учебна система, съобразена с неговите възможности и цели.
•  Обучението може да се провежда и онлайн в удобно за Вас време и място.
•  Цена: 20 лв. за 60 мин.