Бизнес връзките, които възникват с фирми в Германия, Австрия и Швейцария и др., налагат постоянна комуникация и абсолютно задължително се оказва владеенето на немски език. Корпоративното обучение по немски език се провежда по програма, която се разработва индивидуално за нуждите на клиента. Сформираната група изучава теми необходими за постигане на целите на компанията. По време на уроците служителите практикуват езиковите си умения в неформална комуникационна среда, която може да бъде много полезна в реални ситуации на диалог с бизнес партньори. Благодарение на индивидуално разработената програма, резултатът става видим още през първия месец на обучение. Инвестицията в по-добра квалификация на Вашия персонал e силен мотивиращ фактор. Повишете ефективността на служителите си, за да могат с лекота да разговарят с Вашите партньори.

•  Провежда се входящ тест за нивото на езика на всеки служител в групата.
•  Фирменото обучение се провежда на място в офиса на фирмата.
•  За всяка група се подбира най-подходящата учебна система, съобразена с възможностите и целите на клиента.
•  Цена: 20 лв. за 60 мин.